Emotionskoden

Vad är Emotionskoden?
Det är en snabb och lätt metod inom energimedicin som hjälper dig att lösa upp instängda känslor som blivit blockeringar i ditt energifält som kan skapa fysiska och mentala hinder i livet. Jag utför metoden på distans genom muskeltester.

Vad innebär det att ha instängda känslor?
Ditt undermedvetna vet allt om dig. Det fungerar ungefär som en hårddisk som lagrar allt du varit med om, allt du känt, dofter, smaker, det du sett och upplevt.

När vi växer upp är vi med om händelser som påverkar oss känslomässigt, vissa känslor fastnar kvar i kroppen när vi inte kan bearbeta allt vi känner inom oss. När det blir för mycket så flyr vi från våra känslor och lägger fokus på annat. Känslorna förblir obearbetade och stannar då kvar i kroppen som små energibollar som stör energisystemet i kroppen. De instängda känslorna som vi har i kroppen påverkar oss och drar till mer av de känslor som är obearbetade. De känslorna ligger lättare till hands inombords vilket gör att vi lättare känner de känslorna.

Hur kan instängda emotioner påverka dig?

  • Inte riktigt känna glädje
  • Skapa känslor av nedstämdhet, oro och trötthet
  • Skapa stress och negativa tankar
  • Svårt att vara närvarande i det du gör
  • Att du blir triggad i vissa situationer utan att du riktigt förstår varför du får en sådan stark eller ”överdriven” reaktion
  • Ångest och depression
  • Du kan känna dig ur balans och är sjuk ofta
  • Ge fysisk smärta och värk i kroppen

Vad kan det innebära för dig att bli fri från instängda emotioner?

När vi frigör de energibollar som hindrar flödet i vår kropp så kan vi uppleva glädje och flow igen. Det kan frigöra smärta som varit bunden till den instängda känslan, så att släppa på en känsla kan både frigöra smärta och själva känslan du burit på som legat lätt till hands att känna.

Vill du ha hjälp att frigöra instänga emotioner och se hur det kan göra skillnad för dig i ditt liv?
Sessionen är på distans och jag återkopplar via skrift eller inspelning vad jag släppt på. Du bokar genom att skicka ett sms med ditt namn och ålder, din mejladress och om du står i nåt speciellt du önskar hjälp med.

Jag frågar inte om sjukdomar och detta är inte ett alternativ istället för läkarvård! Nu i uppstart har jag erbjudande på 350 kr för en session.

Boka: Skicka sms till 073-9250369
Återkoppling kommer inom 5 dagar beroende på arbetsbelastning.