Trumhealing

Trummans kraftfulla vibrationer kan ingen undgå!

Trummandet har använts i århundraden i ritualer, ceremonier, musik och i dans för att främja läkning. Den balanserar, vitaliserar och läker kropp, själ och sinne!

Numera är det vetenskapligt bevisat att trummande är avslappnande, ger energi, minskar stress, framkalla eufori och en känsla av gemenskap och kreativitet. Att trumma accelererar fysisk läkning, stärker immunförsvaret, frigör blockeringar och känslomässiga trauman. förvandlar negativa känslor till positiva och friska känslor.

Forskning visar att trummande har lugnande och läkande effekter, ökar hjärnans funktion oh synkroniserar vänster och höger hjärnhalva. Det genomsyrar hela hjärnan vilket innebär att ljudet av trummor genererar dynamiska nervcellsförbindelser i alla delar av hjärnan, även om det finns betydande skada eller försämring vid t ex förlamning, stroke eller fysiska funktionsnedsättningar.

Ju fler kopplingar som kan göras i hjärnan, desto mer interagerande blir våra erfarenheter. Rytmiska signaler kan omskola hjärnan efter en stroke eller annan neurologisk försämring, t ex Parkinsonpatienter eller hos de med ADD eller ADHD.

Trumman kan ändra hjärnan från betavågor (tänkande, koncentration och aktivt uppmärksamhet till den yttre världen) till alfavågor (som är förknippade med välbefinnande, eufori och medveten uppmärksamhet och ”bron” till det omedvetna).

I trumhealingen stängs den logiska vänstra hjärnhalvan gradvis ner och den högra intuitiva, kreativa hjärnhalvan aktiveras.

60 min 650 kr